Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (TK 35337) - 16 november 2020, 16.30 - 23.00 uur
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 november 2020, over wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten