Agendapunten

 1. 1

  Evaluatie van het Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Octrooien op producten van klassieke veredeling

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over de voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vondst virus bij een tomatenteler

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op het verzoek van het lid Sienot, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 oktober 2019, over het bericht ‘Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken met betrekking tot de vondst van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV-virus) in de tomatenteelt

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitspraak Vergrote Kamer van Beroep inzake octrooien op klassiek veredelde groente

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  CO2-levering aan de glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang van de Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030: Circulaire tuinbouw in de praktijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Innovatie, Precisielandbouw en Veredelingstechnieken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken veiligheid biotechnologiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data