Algemeen overleg : Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie

De vergadering is geweest

15 oktober 2020
17:30 - 22:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • A. Kuik (CDA)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Medische ethiek:

 2. 2

  Jaarrapportage 2018 van de Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag 2018 van de Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Planning onderzoek preconceptionele dragerschapsscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapportage maatschappelijke dialoog met betrekking tot speciaal kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verkenning Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsstandpunt COGEM-advies Beoordeling van risico's voor derden bij klinisch onderzoek met gentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoek euthanasie bij psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag 2019 van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het verlenen van euthanasie tijdens de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoeksrapport van het PERSPECTIEF-onderzoek 'Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mens en de cijfers'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over waardig en humaan zelfgekozen levenseinde

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over uitspraak Hoge Raad euthanasie mensen met vergevorderde dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage medische ethiek 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies van de Landsadvocaat over het patiëntgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang verbetering vergunningverlening medische toepassingen biotechnologie en voorstel Europese Commissie spoedverordening COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning onderzoek preconceptionele dragerschapsscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Adviesaanvraag Gezondheidsraad over bevindingen NIPT

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de planning en doorlooptijden met betrekking tot het aanbod van de NIPT vanaf 1 april 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie onderzoek wens tot levensbeëindiging bij niet ernstig-zieke ouderen en kabinetsreactie onderzoek euthanasie bij psychiatrie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending beleidsreactie op de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap en op het rapport Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie Medische beslissingen rond het levenseinde van kinderen 1-12 jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie inzake regulering cybriden en iPS-chimaeren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag 2019 PGD Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Donorgegevens kunstmatige bevruchting:

 28. 28

  Voortgangsrapportage medische ethiek

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitkomsten van de tweede evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op de tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op verzoek commissie over verzoek om voortgangsbrief Tweede evaluatie Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag 2019 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Orgaandonatie:

 35. 35

  Aanpassing implementatie nieuwe Donorwet in verband met de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet

  Te behandelen:

  Loading data