Inbreng schriftelijk overleg : Aanwijzing aan de NZa i.v.m. het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv) - 35471-34

De vergadering is geweest

7 oktober 2020
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanwijzing aan de NZa in verband met het vervallen van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz) en de inwerkingtreding van de Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wazv)

    Te behandelen:

    Loading data