Commissiedebat

Pakketbeheer

Commissiedebat: "Pakketbeheer"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie commissiedebat Pakketbeheer - d.d. 30 juni 2021, 14.00 uur; agendapunt toegevoegd
Verslag van een commissiedebat
Download Conceptverslag Pakketbeheer

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

12
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG en het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022

Te behandelen:

14
Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. met betrekking tot de vergoeding van de behandeling percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)

Te behandelen: