Commissiedebat : Pakketbeheer

De vergadering is geweest

30 juni 2021
14:00 - 19:00 uur
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport "Verzekerd van Zinnige Zorg; De bijdrage van het programma Zinnige Zorg aan gepast gebruik van het basispakket 2014-2019"

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Overstapseizoen zorgverzekering 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de motie van het lid Marijnissen c.s. over verlenging van de herstelzorg (Kamerstuk 25295-1043)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies het Zorginstituut Nederland over moleculaire diagnostiek in de oncologie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Alternatieve financiering met betrekking tot zorg .

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatierapport over het functioneren van het Zorginstituut Nederland over de periode 2014-2019.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzekerdenmonitor 2020.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over stamceltherapie voor MS-patiënten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG en het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zorgverzekeringswet 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Controles op de wachttijdenaanpak van zorgverzekeraars – Samenvattend rapport 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer Z. met betrekking tot de vergoeding van de behandeling percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)

  Te behandelen:

  Loading data