E-mailprocedure : Voorstel van het lid Von Martels (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op donderdag 10 september a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

8 september 2020
16:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Von Martels (CDA), mede namens de fracties van de VVD, D66 en de ChristenUnie, om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op donderdag 10 september a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data