Inbreng schriftelijk overleg

AVVN

Inbreng schriftelijk overleg: "AVVN "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie inbreng schriftelijk overleg AVVN 16 sept

Agendapunten

2
Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) over de bescherming van het milieu in relatie tot gewapend conflict

Te behandelen: