Algemeen overleg : Ontwikkelingen rondom het coronavirus (GEANNULEERD: omgezet naar een plenair debat)

De vergadering is geannuleerd

12 augustus 2020
13:00 - 18:00 uur
Spreektijd maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Agendapunten

 1. 1

  Advies ‘Opschalingsplan COVID-19’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Afspraken MSZ financiële gevolgen COVID

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op verzoek commissie over concept draaiboek triage

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoorden op vragen commissie over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 6 'Versoepeling maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid' (Kamerstuk 25295-351)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorwaardelijke toelating eerstelijns paramedische zorg voor patiënten na ernstige COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Lessen verpleeghuizen met het oog op een eventuele tweede golf

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Landelijke introductie “CoronaMelder”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  COVID-19: Deskundigen traject Lessons Learned

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Outbreak Management Team (OMT) advies aanvraag

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het Outbreak Management Team (OMT) advies inzake COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie n.a.v. het Outbreak Management Team (OMT) advies inzake COVID-19 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data