Algemeen overleg : Arbeidsmarktbeleid in de zorg

De vergadering is geweest

12 november 2020
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • B.M.G. Smals (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • E.M.J. Ploumen (PvdA)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Antwoorden op vragen commissie over advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over de beantwoording vragen commissie over advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) "De B van Bekwaam. Een toekomstbestendige Wet BIG"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nulmeting van het experiment geregistreerd-mondhygiënist in het BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie op aanvraag NVAM tot opname anesthesiemedewerkers Wet BIG nav advies Zorginstituut

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Advies van de Chief Nursing Officer inzake de zeggenschap en positionering van verpleegkundigen en verzorgenden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Breed pakket voor werken in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport De Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistent in de huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken kraamzorg; verloskundige capaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over het voorstel van Bureau L. voor aparte cao voor verpleegkundigen en verzorgenden (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) advies "Regulering van behandeling van de huid met IPL en laserapparatuur" (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Opvolging CNO-advies 'Niets over ons, zonder ons' en andere trajecten betreffende de individuele beroepsuitoefening (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verkenning toekomstbestendigheid Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vierde voortgangsrapportage programma Werken in de Zorg (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkelingen met betrekking tot de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Resultaten verkenning regieverpleegkundige (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verkenner in het kader van de regieverpleegkundige (*)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nader overleg over de regieverpleegkundige (*)

  Te behandelen:

  Loading data