Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 24 november 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EZK dinsdag 24 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
10
Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Graus c.s. over een integraal plan voor de doorontwikkeling van VDL Nedcar (Kamerstuk 35570-XIII-70)

Te behandelen:

14
Verslag informele Telecomraad 15 oktober 2020 en uitvoering van de motie van het lid Smeulders over een Europese inzet op aanpassing van regels voor verhuur via platforms (Kamerstuk 35353-35)

Te behandelen:

17
21
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
27
Vaststelling EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2021 Europese Commissie
28
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen
30
EU-signalering EZK - Informele Raad voor Concurrentievermogen d.d. 19-20 november 2020
37
Stafnotitie - Videoconferentie - Informele Raad voor Concurrentievermogen (Onderzoek) d.d. 27 november 2020
39
Voorstel voor rondetafelgesprek Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs
41
Voorstel van het lid Van Raan (PvdD) om nog voor het kerstreces een kabinetsreactie te ontvangen over het afbouwpad met betrekking tot subsidies voor houtige biomassa voor het opwekken van warmte

Te behandelen: