Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 10 november 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat d.d. 10 november 2020

Deelnemers


Agendapunten

2
Uitnodiging Mobiliteitsalliantie voor gesprek over Nationale Groeifonds d.d. 2 november 2020
3
Aanbod AWTI voor technische briefing over advies 'Beter van start. De sleutel tot doorgroei van kennisintensieve start-ups'
4
Aanbod RvS voor technische briefing over advies Klimaatnota
12
Reactie op de initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” (Kamerstuk 35563)

Te behandelen:

21
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 september 2020, over het bericht dat Tata Nederland corona steun ontvangt terwijl er miljarden naar Tata India verdwijnen

Te behandelen:

22
Onderzoeken die voortvloeien uit de motie van het lid Wörsdörfer over de administratieve verplichtingen in kaart brengen (Kamerstuk 35000-XIII-20) en de motie van het lid Aartsen een onderzoek naar differentiatie in regelgeving voor mkb'ers (Kamerstuk 35300-XIII-25)

Te behandelen:

31
Invulling aan de motie van het lid Wiersma over kwantificering door het CPB van de effecten van het innovatiebeleid van de overheid (Kamerstuk 33009-85), , de motie van het lid Moorlag over verschuiving van middelen naar missiegericht innovatiebeleid (Kamerstuk 33009-77) en de motie van het lid Amhaouch c.s. over innovatiebeleid en R&D (Kamerstuk 33009-77)

Te behandelen:

34
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) overleggen commissie EZK
35
EU-prioritering werkprogramma Europese Commissie 2021
36
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen
37
Verzoek van het lid Van den Berg (CDA) om reactie van de minister op de uitstel van de wetsvoorstellen voor een breed stelsel van investeringstoetsen om risico’s voor nationale veiligheid te minimaliseren

Te behandelen:

41
Verzoek om kamerstuk 29684, nr. 205 (agendapunt 3) van het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen op 12 november door te schuiven naar het notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 16 december 2020.

Te behandelen:

42
Voorstel voor aanvulling programma rondetafelgesprek De rol van kernenergie in het energiesysteem van de toekomst
43
Voorstel voor rondetafelgesprek Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs