12
jun
Besloten debat
12 juni 2020 17:00
E-mailprocedure

Verzoek gezamenlijk algemeen overleg over digitalisering met commissie BiZa

E-mailprocedure: "Verzoek gezamenlijk algemeen overleg over digitalisering met commissie BiZa"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 17:51
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure nav verzoek gezamenlijk algemeen overleg over digitalisering met commissie BiZa
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat er geen meerderheid is voor het plannen van een algemeen overleg over digitalisering voor het zomerreces.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 17:06
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure nav verzoek gezamenlijk algemeen overleg over digitalisering met commissie BiZa
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
In de procedurevergadering op 4 juni jl. heeft uw commissie besloten een algemeen overleg over digitalisering te willen voeren indien mogelijk tezamen met de commissie Binnenlandse Zaken. Die commissie heeft op 1 juli a.s. van 9.30 tot 13.00 uur een algemeen overleg over digitalisering gepland en heeft in de procedurevergadering vandaag uw verzoek voor een gezamenlijk algemeen overleg besproken.
 
De commissie BiZa heeft besloten uw verzoek niet te honoreren vanwege de reeds gevulde agenda van dat algemeen overleg. Daarnaast is verplaatsing naar een andere datum/tijdstip (dit zou noodzakelijk zijn vanwege het feit dat uw commissie op 1 juli a.s. van 9.30 tot 13.30 uur het notaoverleg over de initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme' heeft gepland) voor de commissie BiZa geen optie vanwege samenloop met andere activiteiten.   
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 12 juni a.s. om 17.00 uur kenbaar te maken of u als commissie J&V een algemeen overleg over digitalisering wenst te voeren voor het zomerreces met de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Dit algemeen overleg kan plaatsvinden op maandag 29 juni a.s. van 14.00 tot 18.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure d.d. 12 juni 2020 over verzoek gezamenlijk algemeen overleg over digitalisering met commissie BiZa

Agendapunten