04
jun
Besloten debat
4 juni 2020 16:00
Inbreng schriftelijk overleg

Bezoekregeling in verpleeghuizen en gehandicaptensector (COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 6: ‘Versoepeling maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid’) (TK 25295-351)

Inbreng schriftelijk overleg: "Bezoekregeling in verpleeghuizen en gehandicaptensector (COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 6: ‘Versoepeling maatregelen voor mensen met een kwetsbare gezondheid’) (TK 25295-351) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg Bezoekregeling in verpleeghuizen en gehandicaptensector (TK 25295-351) - 4 juni 2020

Agendapunten