Wetgevingsoverleg : WGO Jaarverslagen en Slotwetten over het jaar 2019 TK 35470 Hfst. I de Koning, Hfst. VII het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, B het Gemeentefonds en C het Provinciefonds

De vergadering is geweest

23 juni 2020
16:30 - 19:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
4e Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

*) Deze agendapunten worden toegevoegd op uitdrukkelijk verzoek van de leden van de D66-fractie.
De Minister-president, minister van Algemene Zaken, zal bij het WGO niet aanwezig zijn.


Indicatieve spreektijd voor 1e en 2e termijn gezamenlijk:

VVD                                    7 minuten

PVV, CDA, D66                     6 minuten

GroenLinks, SP, PvdA            5 minuten

ChristenUnie, PvdD               4 minuten
SGP, DENK, 50PLUS, FvD

Groep Krol/vKA, Van Haga     3 minuten
 

         

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • N. Özütok (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)
 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • J.H. Terpstra (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Gemeentefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag Gemeentefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Gemeentefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Provinciefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag Provinciefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Provinciefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag houdende een lijst van een vraag en een antwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (Kamerstuk 35470-VII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vraag commissie over het Jaarverslag Gemeentefonds 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 35470-VII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Slotwet van de Koning 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag van de Koning 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data