Wetgevingsoverleg

Jaarverslag en Slotwet 2019

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag en Slotwet 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Jaarverslag en Slotwet 2019 (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2020, over Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e Herziene convocatie wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019 op 16 juni 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten