22
mei
Besloten debat
22 mei 2020 10:00
E-mailprocedure

Verzoek inzake QuickScan digitalisering strafrechtketen

E-mailprocedure: "Verzoek inzake QuickScan digitalisering strafrechtketen"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 25 mei 2020 09:15
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure inzake QuickScan digitalisering strafrechtketen

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik mee dat het voorstel wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 10:18
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure inzake QuickScan digitalisering strafrechtketen
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Op verzoek van de commissie heeft prof. dr. Lineke Sneller RC, Bureau voor Management & ICT advies uitgebracht over de digitalisering van de strafrechtketen in de vorm van de een QuickScan (zie bijgaand de definitieve versie).
 
De begeleidende leden Van Dam (CDA-fractie) en Groothuizen (D66-fractie) stellen ten aanzien van het advies de commissie het volgende voor:
  1. Stemt u in met openbaarmaking van het advies zodat dit kan worden betrokken bij de behandeling van het jaarverslag en de slotwet 2019?
  2. Hebt u behoefte aan een toelichting op het advies via een besloten (digitaal) gesprek?
 
Ik verzoek u uiterlijk vrijdag 22 mei a.s. om 10.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met bovenstaande voorstellen.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek inzake QuickScan digitalisering strafrechtketen 22 mei 2020

Agendapunten