Notaoverleg

Care

Notaoverleg: "Care"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 juni 2020, over Care
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg Care - maandag 15 juni 2020 - 10.00 - 17.30 uur; agendapunt toegevoegd
Stenogram
Download Care (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Verpleeghuiszorg/Wet langdurige zorg (Wlz)
16
Gehandicaptenbeleid
26
Langer Thuis
27
Ouderenzorg
42
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
53
Wlz-onderdeel Langer Thuis
59
PGB 2.0
62
PGB Algemeen
67
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: