Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

15 juni 2020
17:00 - 17:30 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Direct aansluitend op notaoverleg

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • A. Bouali (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • K.A.E. van den Hul (PvdA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • A. Kuik (CDA)
 • T.J.H. van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks)
 • A. Weverling (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • ma 15-06-2020 18.15 - 19.00 Procedurevergadering
  • ma 22-06-2020 17.30 - 20.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
  • di 30-06-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • wo 01-07-2020 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus
  • Week 27 t/m 29 oktober Plenaire Begrotingsbehandeling BuHa-OS 2021

  Nog te plannen commissieactiviteiten
  • Algemeen overleg Kabinetsapprecatie AIV-advies Wereldwijde aanpak COVID-19 (na ontvangst kabinetsappreciatie)
  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
  • Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief tariefcontingenten))
  • Werkbezoek IHE Delft & Rondetafelgesprek ter voorbereiding op werkbezoek Bangladesh (najaar 2020)
    
  Nog te agenderen plenaire debatten

  9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
  41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VSO Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
  VAO IMVO (AO d.d. 29 januari 2020)
   
 3. 3

  Briefing over EU-Afrika strategie door ambtenaren van Europese Commissie (videoconferentie) op donderdag 18 juni 10.00-11.00 uur

  Besluit: De leden Weverling, Bouali, Van den Nieuwenhuijzen en De Roon melden zich aan voor de technische briefing.
 4. 4

  Werkbezoek Bangladesh (herfstreces 2020)

  Besluit: De commissie ziet af van een werkbezoek aan Bangladesh in het herfstreces. 
 5. 5

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (Kamerstuk 35470-XVII-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35470-XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35470-XVII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de Voorjaarsvergadering van de Wereldbankgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over de geactualiseerde scorekaart van GAVI

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Frans Nederlandse non-paper over handel, duurzaamheid en sociaaleconomische ontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarlijkse brief over EU ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over het intrekken van de steun voor het Mercosur-verdrag (Kamerstuk 21501-20-1521)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van het lid Weverling over een voortrekkersrol bij de totstandkoming van een internationaal aanbestedingsinstrument (Kamerstuk 21501-02-2124)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda VTC Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020 (Kamerstuk 21501-02-2168)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 9 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z09616 Aan min. BuHa-OS - schriftelijk overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 26-05-2020
  2. 2020Z08742 Aan min. BuHa-OS - rappel uitwerking van de Taskforce Afrika 14-05-2020
  3. 2020Z08741 Aan min. BuHa-OS en min. Buza - recente ontwikkelingen in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado  14-05-2020
  4. 2020Z08745 Aan min. BuHa-OS - planning evaluatie IMVO-beleid 14-05-2020
  5. 2020Z08734 Aan min. BuHa-OS - reactie AIV advies Nederland en wereldwijd aanpak COVID-19 11-05-2020
  6. 2020Z00609 Aan min. BuHa-OS - verzoek inzet en verslag WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan 16-01-2020