Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 15 juni 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 15 juni 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • ma 15-06-2020 18.15 - 19.00 Procedurevergadering
 • ma 22-06-2020 17.30 - 20.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
 • di 30-06-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
 • wo 01-07-2020 13.00 - 14.00 Procedurevergadering (via videoverbinding)
Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus
 • Week 27 t/m 29 oktober Plenaire Begrotingsbehandeling BuHa-OS 2021

Nog te plannen commissieactiviteiten
 • Algemeen overleg Kabinetsapprecatie AIV-advies Wereldwijde aanpak COVID-19 (na ontvangst kabinetsappreciatie)
 • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
 • Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief tariefcontingenten))
 • Werkbezoek IHE Delft & Rondetafelgesprek ter voorbereiding op werkbezoek Bangladesh (najaar 2020)
   
Nog te agenderen plenaire debatten

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VSO Raad Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
VAO IMVO (AO d.d. 29 januari 2020)
 
3
Briefing over EU-Afrika strategie door ambtenaren van Europese Commissie (videoconferentie) op donderdag 18 juni 10.00-11.00 uur

Details

Besluit: De leden Weverling, Bouali, Van den Nieuwenhuijzen en De Roon melden zich aan voor de technische briefing.
4
Werkbezoek Bangladesh (herfstreces 2020)

Details

Besluit: De commissie ziet af van een werkbezoek aan Bangladesh in het herfstreces. 
5
Stafnotitie - Kennisagenda 2019: onderzoek EU Ontwikkelingssamenwerking
6
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep kennisagenda 2020: Toekomst van de wereldhandel, WTO en handelsverdragen
7
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep kennisagenda 2020: Versterking kennispositie Kamer over het Europees beleid op handels- en Investeringsverdragen
8
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep kennisagenda 2020: Opvang in de regio in relatie tot de inzet van Nederland
9
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep kennisagenda 2020: Grondoorzaken migratie in relatie tot de inzet van Nederland
13
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 (35470-XVII)

Te behandelen:

14
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35470-XVII-2)

Te behandelen:

25
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - SO d.d. 2 juni over de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 8 juni 2020
26
[EU-SIGNALERING] BuHa-OS - SO d.d. 3 juni over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020
27
Stafnotitie - Gesprek met Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan d.d. 25 mei 2020
30
Stafnotitie - Voorjaarsnota BuHa-OS 2020
31
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z09616 Aan min. BuHa-OS - schriftelijk overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 26-05-2020
 2. 2020Z08742 Aan min. BuHa-OS - rappel uitwerking van de Taskforce Afrika 14-05-2020
 3. 2020Z08741 Aan min. BuHa-OS en min. Buza - recente ontwikkelingen in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado  14-05-2020
 4. 2020Z08745 Aan min. BuHa-OS - planning evaluatie IMVO-beleid 14-05-2020
 5. 2020Z08734 Aan min. BuHa-OS - reactie AIV advies Nederland en wereldwijd aanpak COVID-19 11-05-2020
 6. 2020Z00609 Aan min. BuHa-OS - verzoek inzet en verslag WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan 16-01-2020