Technische briefing

Update coronavirus

Technische briefing: "Update coronavirus"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie technische briefing update coronavirus - woensdag 20 mei 2020, 09.30 - 12.00 uur; namen sprekers toegevoegd
Bijlage
Download Presentatie mevrouw Kaljouw - Nederlandse Zorgautoriteit
Bijlage
Download Presentatie de heer Van Dissel - RIVM
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Verslag van een technische briefing, gehouden op 20 mei 2020, over update coronavirus
Bijlage
Download Presentatie de heer De Gouw - GGD
Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek
Download Conceptverslag Update coronavirus

Deelnemers


Agendapunten

1
Blok 1 -De heer Van Dissel - directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVMGroepsimmuniteit, exit-strategie, internationale vergelijking.
2
Blok 2-De heer De Gouw - directeur publieke gezondheid van GGD Hollands MiddenBron- en contactonderzoek, testbeleid.-Mevrouw Kaljouw - voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse ZorgautoriteitOpstart reguliere zorg (hierbij zal kort worden ingegaan op de GGZ).