Technische briefing : Update coronavirus

De vergadering is geweest

20 mei 2020
9:30 - 12:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Er zal van deze technische briefing een stenografisch verslag worden gemaakt.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • A.E. Diertens (D66)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • T. Kuzu (DENK)
 • L.F. Asscher (PvdA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • C.M. van Brenk (50PLUS)
 • E.M. van Esch (PvdD)
 • F.M. van Kooten-Arissen (Groep Krol/vKA)
 • W.R. van Haga (Van Haga)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Blok 1 -De heer Van Dissel - directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVMGroepsimmuniteit, exit-strategie, internationale vergelijking.

 2. 2

  Blok 2-De heer De Gouw - directeur publieke gezondheid van GGD Hollands MiddenBron- en contactonderzoek, testbeleid.-Mevrouw Kaljouw - voorzitter raad van bestuur van de Nederlandse ZorgautoriteitOpstart reguliere zorg (hierbij zal kort worden ingegaan op de GGZ).