Wetgevingsoverleg

Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)

Wetgevingsoverleg: "Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419) 25 mei 2020
Stenogram
Download Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet (TK 35417, 35418 en 35419) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Te behandelen:

2
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Te behandelen:

3
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Te behandelen: