Algemeen overleg

GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Algemeen overleg: "GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg - GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie - 8 juni 2020 - 14.00 - 18.30 uur; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 juni 2020, over GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
GGZ
10
Personen met verward gedrag
12
Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a.(voor wat betreft onderdeel Personen met verward gedrag)

Te behandelen:

16
Maatschappelijke opvang
21
Suïcidepreventie