Algemeen overleg : GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie

De vergadering is geweest

8 juni 2020
14:00 - 18:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Blokhuis
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • K. Regterschot (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  GGZ

 2. 2

  Stand van zaken rond de complexe zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Rapportages (niet-)gecontracteerde wijkverpleging en lijst Pointer

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het manifest Lijm de zorg en toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg ggz van 29 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Plan van aanpak toegankelijkheid en beschikbaarheid hoogcomplexe ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezichtrapportage ambulante ggz

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Gateway Review ketenprogramma Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Personen met verward gedrag

 11. 11

  Vervoer van personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a.(voor wat betreft onderdeel Personen met verward gedrag)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportages melding en vervoer personen met verward gedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Maatschappelijke opvang

 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraak van de rechter in het kort geding tussen zorginstelling Cosis e.a. en de regio Assen en het proces daarna

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Regionale opgaven en contouren plan van aanpak dak- en thuisloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en financiële impuls aanpak dak- en thuisloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De aanpak van dak- en thuisloosheid - Een (t)huis, een toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Suïcidepreventie

 22. 22

  Stand van zaken met betrekking tot doorverwijzing bij het bellen van het nummer 1-1-3 naar het nummer 0900-0113

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang nummer 1-1-3 suicidepreventie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het onderzoeksrapport Suïcides in 2017 onder jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op aangeboden petitie ‘Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’

  Te behandelen:

  Loading data