Notaoverleg

Mijnbouw/Groningen

Notaoverleg: "Mijnbouw/Groningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 27 mei 2020, over Mijnbouw/Groningen
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie notaoverleg Mijnbouw/Groningen op 27 mei 2020, 13.00 - 18.00 uur
Stenogram
Download Mijnbouw/Groningen (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen:

Gerelateerde zaken