29
apr
Besloten debat
29 april 2020 15:00
E-mailprocedure

Verzoek om schriftelijk overleg over brief inzake 'Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen'

E-mailprocedure: "Verzoek om schriftelijk overleg over brief inzake 'Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen'"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 29 april 2020 15:02
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure verzoek schriftelijk overleg over brief inzake 'Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen'

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mede dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 28 april 2020 15:14
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure verzoek schriftelijk overleg over brief inzake 'Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen'
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, woensdag 29 april 2020, om 15.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Indien het verzoek wordt gesteund door een meerderheid, zal de inbrengdatum worden vastgesteld op 14 mei 2020 om 14.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Dam, van C.
Verzonden: vrijdag 24 april 2020 21:55
Aan: Commissie J&V
CC: Stokhof, M.
Onderwerp: Fwd: GP-J&V - Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen
 
Geachte griffie,
 
Graag zou ik ten aanzien van bijgaande brief - mede gelet op deze bijzondere tijd waarin wij leven waardoor oa het AO Politie om begrijpelijke redenen is uitgesteld - een schriftelijke ronde vragen aan de minister willen voorstellen. Wilt u zo vriendelijk zijn dit per email procedure aan de leden voor te leggen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Chris van Dam/CDA

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek om schriftelijk overleg over brief inzake 'Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen' op 29 april 2020

Agendapunten