Inbreng feitelijke vragen : Drie rapporten over vliegtuiggeluid

De vergadering is geweest

1 mei 2020
12:00 uur
Het betreft de drie rapporten over vliegtuiggeluid:
  • Methodenrapport Doc29 (2020D14843)
  • Review NLR rapportage “Trendvalidatie van Doc.29 berekeninqen” (2020D14845)
  • Gelijkwaardige bescherming omgeving Schiphol (2020D14846)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Diverse luchtvaartonderwerpen

    Te behandelen:

    Loading data