Inbreng schriftelijk overleg : Transportraad d.d. 4 juni 2020

De vergadering is geweest

27 mei 2020
12:00 uur
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Informele high-level videoconferentie EU-Transportministers 4 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag Transportraad van 2 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Position Paper internationaal personenvervoer per spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag informele high-level videoconferentie transportministers d.d. 29 maart jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over de informele high-level videoconferentie EU-transportministers 29 april 2020 (Kamerstuk 21501-33-804)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Intrekking van de aanwijzing aan de ILT inzake luchtvaartvouchers

  Te behandelen:

  Loading data