Inbreng schriftelijk overleg : Luchtvaart

De vergadering is geweest

21 april 2020
12:00 uur
3e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Voor een overzicht van de actuele voorstellen en besluiten die in het kader van de corona crisis op EU-niveau worden besproken en genomen, kunt u via deze link het EU-informatieplatform raadplegen.
Daarin treft u per Raadsformatie/beleidsterrein informatie aan over de Europese respons op COVID-19 met links naar documenten van de EU-instellingen (Commissie, Raad en EP). Het informatieplatform wordt dagelijks door de EU-adviseurs geüpdatet.

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Bekendmaking biokerosinefabriek en ontwikkelingen ten aanzien van synthetische kerosine

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Instructie 40ste ICAO Assembly

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de 40ste Algemene Vergadering van de internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Bijmengverplichting Luchtvaart en andere ontwikkelingen duurzame brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerp Actieprogramma Hybride Elektrisch Vliegen (AHEV)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Handhavingsrapportage Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Correcties in de brief van 15 oktober 2019 over toezeggingen naar aanleiding van AO Luchtvaart 11 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezeggingen naar aanleiding van AO Luchtvaart 11 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wettelijke evaluatie Luchtverkeersleiding Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Drie onderzoeken op het gebied van luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schiphol Gebruiksprognose 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeken op het gebied van slotallocatie en de vervolgtrajecten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontwikkelingen in de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vergunning burgermedegebruik Eindhoven Airport 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsbrief project Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over de Second Opinion Verkennende MKBA Beleidsalternatieven Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport verkenningsfase ‘programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid’ en monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tussentijds advies Van Geel over de Omgevingsraad Schiphol (ORS)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken projectspecifieke stikstofonderzoek van Luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Erratum op het luchtvaartadvies van Adviescollege Stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beantwoording vragen commissie over adviezen RIVM en Commissie m.e.r. inzake stikstofberekeningen voor Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Schoemaker Advocaten van 8 januari jl., namens Stichting HoogOverijssel en SATL

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over een advies inzake het anticiperend handhaven van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Maatregelen rond de Boeing 737 MAX en grondafhandeling Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Resultaten van de gesprekken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de Vereniging van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) en de FNV

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitvoering moties over duurzame luchtvaart en vliegveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoeken vogelaanvaringen in het kader van Luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding signaalrapportage ILT inzake het toenemende risico op botsing tussen recreatieve drones en de bemande luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Tweede voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Europese evaluatie luchtruimsluiting 737 MAX

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Afdoening toezegging evaluatie luchtruimsluiting Boeing 737 MAX

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek SAR helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoek dienstverlening SAR helikopters

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nadere informatie over twee onderwerpen naar aanleiding van berichtgeving over het onderzoek naar het ongeval van een Boeing 737-800 bij Schiphol in 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Derde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Inzet Nederland ten aanzien vliegen boven conflictgebieden sinds neerhalen MH17

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma (NLVP) 2020 - 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanpak inkomende passagiers vanuit risicolanden ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken parkeren vliegtuigen als gevolg van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Vliegverbod Oostenrijk naar aanleiding van Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Parkeren van vliegtuigen op Nederlandse luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Wijziging vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Vliegverbod Spanje naar aanleiding van Coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Afschalen operatie op Schiphol a.g.v. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Beperking vliegverkeer naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba ter voorkoming van verspreiding coronavirus COVID-19 - aanpassing

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Hinderbeperking Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op verzoek commissie over een brief inzake bericht dat zestien vliegtuigen konden landen op gesloten landingsbaan Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op verzoek commissie over het borgen van de veiligheid op luchthavens in verband met drones

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Handhavingsbesluiten Wet natuurbescherming met betrekking op nationale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Integrale veiligheidsanalyse en evaluatie van de implementatie van de OVV-aanbevelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanwijzing aan de ILT inzake handhaving Verordening (EG) Nr. 261/2004

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op verzoek commissie over de petitie KAS en het rapport Royal HaskoningDHV

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Diverse luchtvaartonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data