26
mrt
Besloten debat
26 maart 2020 17:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om op korte termijn een schriftelijk overleg te houden over de brief Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om op korte termijn een schriftelijk overleg te houden over de brief Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie onderstaand verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om op korte termijn een schriftelijk overleg te houden over de vandaag ontvangen brief van de minister voor Medische Zorg over de Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19. Het voorstel is om dit schriftelijk overleg te houden met als inbrengdatum morgen 27 maart te 14:00 uur.  
U wordt verzocht uiterlijk vandaag om 17:00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen (graag “allen beantwoorden” op dit e-mailbericht).
Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd. *
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen. als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
Met vriendelijke groet,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 26 mazart 2020: Verzoek van het lid Ploumen (PvdA) om op korte termijn een schriftelijk overleg te houden over de brief Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19

Agendapunten

1