20
mrt
Besloten debat
20 maart 2020 15:00
E-mailprocedure

Procesvoorstel behandeling WHOA

E-mailprocedure: "Procesvoorstel behandeling WHOA"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 12:09
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure Procesvoorstel behandeling WHOA
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de tot nu toe ontvangen reacties kan ik u nu reeds meedelen dat het verzoek niet wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 14:44
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: e-mailprocedure Procesvoorstel behandeling WHOA
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een voorstel van het lid Groothuizen (D66-fractie).
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 20 maart 2020, om 15.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit voorstel.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: Groothuizen, M.
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 14:32
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: Procesvoorstel WHOA
 
Collega’s,
 
Een aantal organisaties en mensen heeft aangegeven dat de huidige (economische) situatie erom vraagt om de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) snel te behandelen. Hoewel we ook rekening moeten houden met de agenda van de Eerste Kamer en de benodigde termijn voor goede uitvoering, snap ik die oproep wel. Behandeling van de wet is vorige week aangehouden op verzoek van de PvdA-fractie en een aantal fracties heeft amendementen ingediend. Wellicht is het een idee om de behandeling van de ingediende amendementen schriftelijk te doen, zodat we deze wet met enige voorrang kunnen afhandelen? Een gedachte zou kunnen zijn om het als volgt te doen:
 
A.
 • Fracties kunnen tot dinsdag 24 maart 2020 te 17.00 uur schriftelijke vragen stellen over de ingediende amendementen.
 • De indieners van de amendementen reageren voor vrijdag 27 maart 10.00 schriftelijk op de gestelde vragen.
 • Daarna vragen we een schriftelijke reactie op de amendementen van de Minister voor maandag 30 maart 17.00 uur.
 • Daarna kunnen we over de wet en eventuele amendementen stemmen bij de eerstvolgende mogelijkheid.
   
  Op deze manier kunnen we de wet en de amendementen behandelen en er toch enige voortgang in houden.
   
  B.
  Indien dit procesvoorstel op instemming kan rekenen, zouden alle sprekers die zich hebben gemeld voor het plenaire debat zich moeten uitschrijven.
   
   
  Het blijft tot de stemming overigens mogelijk om amendementen in te dienen. Moties kunnen niet schriftelijk worden ingediend, maar alleen in een mondeling overleg. Daarvan zou dan dus af moeten worden gezien.
   
  Hartelijke groet, 
  Met vriendelijke groet,
  Groothuizen, M.
  Kamerlid
  Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure procesvoorstel behandeling WHOA op 20 maart 2020

Agendapunten