19
mrt
Besloten debat
19 maart 2020 14:00
E-mailprocedure

Twee verzoeken aangaande het onderzoek digitalisering van de strafrechtketen

E-mailprocedure: "Twee verzoeken aangaande het onderzoek digitalisering van de strafrechtketen"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 12:01
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST emailprocedure:: 2 verzoeken aangaande het onderzoek digitalisering van de strafrechtketen

 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u nu vast mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels 
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 16:27
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: emailprocedure:: 2 verzoeken aangaande het onderzoek digitalisering van de strafrechtketen
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Graag leg ik u het tweedelig verzoek van het lid van Dam aan u voor:
- de minister van Veiligheid en Justitie een brief te sturen met het verzoek tot enige medewerking en
- of u kunt instemmen de onderzoeksopdracht openbaar te maken.
 
Kunt u uiterlijk donderdag 19 maart te 14.00 uur aangeven of u hier al dan niet mee kunt instemmen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Mr Patricia F.L.M. Tielens-Tripels
 
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
 
 
Van: Dam, van C.
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 15:22
Aan: Tielens - Tripels, (Patricia)
CC: Groothuizen, M.; Hessing-Puts, Brechje
Onderwerp: Re: Onderzoek Tweede Kamercommissie J&V over digitalisering van de strafrechtketen
 
Dag Patricia,
 
Dank voor je mail. Wat mij betreft akkoord dat zij aan de slag gaat. Ik zou er wel prijs op stellen op vrij korte termijn een video-conference met haar te organiseren. Volgens mij is inmiddels die faciliteit binnen de Kamer breed beschikbaar, zo nodig kan ik daar vanuit mijn fractie in voorzien.
 
Verder zou ik het op prijs stellen als er vanuit de commissie J&V een kort briefje verzonden wordt aan de minister van J&V dat de kamer dit onderzoek start en dat wij waar mogelijk enige medewerking vragen.
 
Verder wil ik graag weten of de notitie over dit onderzoek al op het publieke deel van de Kamer-site staat. Ik zou het fijn vinden om er wat berichtgeving aan te wijden, maar dat kan alleen als de informatie openbaar is.
 
Hoor graag,
 
Chris van Dam
 
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Twee verzoeken aangaande het onderzoek digitalisering van de strafrechtketen op 19 maart 2020

Agendapunten