Debat geweest
6 april 2020 | 11:00 - 12:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag van een procedurevergadering d.d. 6 april 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 6 april 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie Binnenlandse Zaken

Agendapunten

1
Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Te behandelen:

2
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Te behandelen:

3
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Te behandelen:

4
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Te behandelen:

7
Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

Te behandelen: