Algemeen overleg : Leefomgeving

De vergadering is geweest

15 oktober 2020
13:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • E. Ziengs (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken toezeggingen en aanpak thermisch gereinigde grond Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanpassingen beleid PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Schonis over onderzoek hoe het WHO-rapport zich verhoudt tot de huidige wet- en regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van het Schone Lucht Akkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een brief van Stichting Houtrookvrij en aanbieding van het rapport ‘Houtrook uit particuliere kachels: zoektocht naar indicatoren en verkenning van mogelijkheden voor reductie van overlast’

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging met betrekking tot de lijst met vragen en antwoorden inzake de kabinetsreactie beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie van de Regeling Taken Meteorologie en Seismologie (RTMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Commissie m.e.r. inzake het rapport over het onderzoek naar kwaliteit en kwantiteit van milieueffectrapportage

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over de brief van een burger over de Wet taken meteorologie en seismologie

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven