Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties (geannuleerd n.a.v. maatregelen coronavirus)

De vergadering is geannuleerd

25 maart 2020
13:00 - 13:30 uur

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toetsingskaders liquiditeitssteun Sint Maarten en verlenging garantie rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage Groeiakkoord Curaçao, 3e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel toezending kabinetsappreciatie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over Isla-raffinaderij en verbeteren mensenrechten betrokkenen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken moties begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data