Algemeen overleg : Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

De vergadering is geweest

12 maart 2020
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Broekers-Knol
  staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Deelnemers

 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • E. (Emiel) van Dijk (PVV)
 • B. Becker (VVD)
 • M. Groothuizen (D66)
 • R. Bisschop (SGP)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op Inspectierapport 'Het vertrekproces van de Armeense kinderen'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Opvolging aanbevelingen evaluatie COA

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapporten Periodiek beeld terugkeer 2018 en Informatieoverdracht in de asielketen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid (MoMi) door het WODC

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toezegging uit het Algemeen Overleg Internationale Misdrijven van 6 november 2019 over 1F-zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Feitenrelaas inzake het afzeggen van de afspraak met de ambassadeur van Marokko

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Maatregelen inzake hoge instroom van Moldaviërs

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie van de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) en overlastgevende vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Landenbeleid Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Landenbeleid Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Belhaj c.s. over het beschermingsbeleid voor tolken (Kamerstuk 35300-X-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op uitvoeringstoetsen over de maatregel rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over de inzet tijdens het gesprek met Eurocommissaris Johansson

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op het rapport “Waar geen wil is, is geen weg”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Landgebonden asielbeleid voor Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data