26
feb
Besloten debat
26 februari 2020 14:00
E-mailprocedure

[E-MAILPROCEDURE] Aanleveren inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel Just Transition Fund

E-mailprocedure: "[E-MAILPROCEDURE] Aanleveren inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel Just Transition Fund"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie EZK
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 13:39
Aan: GC-Commissie-EZK
CC: GC-Commissie-FIN ; GC-Commissie-EU
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Aanleveren inbreng fracties subsidiariteitstoets EU-voorstel Just Transition Fund
 
Geachte (plv) Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
In de procedurevergadering van 4 februari 2020 heeft uw commissie besloten tot het uitvoeren van een toets met betrekking tot de subsidiariteit van het EU-voorstel voor een Verordening voor het Just Transition Fund (COM(2020) 22) dat de Europese Commissie op 14 januari 2020 heeft uitgebracht als onderdeel van de Europese Green Deal.
 
U wordt verzocht om uiterlijk woensdag 26 februari 2020 om 14.00 uur uw overwegingen met betrekking tot de subsidiariteit van het betreffende EU-voorstel in te dienen.
 
Bijgevoegd treft u een notitie van de EU-adviseur van uw commissie aan die u kunt betrekken bij uw beoordeling van de subsidiariteitsvraag. U wordt vriendelijk verzocht voor het aanleveren van uw inbreng het sjabloon in de notitie te gebruiken.  
 
Ieder nationaal parlement kan eigenstandig elk wetgevend voorstel van de Europese Commissie toetsen op de gekozen rechtsgrondslag en subsidiariteit. Daarbij gaat het om de vraag of overtuigend is aangetoond dat Europees optreden voordelen heeft ten opzichte van nationaal beleid.
 
Indien de inbreng van de fracties leidt tot een negatief subsidiariteitsoordeel, zal dit oordeel door de EU-adviseur van uw commissie worden verwerkt in een conceptbrief aan de Europese Commissie. De conceptbrief zal in een emailprocedure (van maandag 2 maart tot woensdag 4 maart 2020) ter goedkeuring worden voorgelegd. De brief zal dan ter plenaire stemming worden voorgelegd op dinsdag 10 maart 2020. 
 
Tevens treft u in de bijlage bij deze mail de externe analyse aan over het Investeringsplan Green Deal en het Just Transition Mechanism  dat op verzoek van uw commissie door het Sustainable Finance Lab is opgesteld.
  
Bijlagen:
  1. Stafnotitie met achtergrond informatie
  2. Externe analyse Investeringsplan Green Deal en Just Transition Mechanism
 Met vriendelijke groet,
Caroline Keulemans
EU-adviseur IenW en Klimaat

 

Agendapunten