Algemeen overleg

Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)

Algemeen overleg: "Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) "Deze vergadering is verplaatst naar een nog onbekend tijdstip

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting/Staat van de Woningmarkt 25 maart 2020 (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)