Algemeen overleg : Functioneren rijksdienst

De vergadering is geweest

12 maart 2020
10:00 - 12:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J. Middendorp (VVD)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op de drie moties van het lid Van der Molen over rijkswerkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Onderzoek functioneren Algemene Bestuursdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beleidsdoorlichting (voorheen artikel 3 Wonen & Rijksdienst, nu artikel 7 BZK) Kwaliteit Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapportage Werkplannen Banenafspraak overheids- en onderwijssectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over berichtgeving FD 'IT leverancier Oracle claimde miljarden bij Rijksoverheid’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Strategische I-agenda Rijksdienst en diverse ontwikkelingen op ICT-gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nieuwe masterplannen rijkskantoorhuisvesting en overzicht spreiding rijkswerkgelegenheid 2019-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inkoopstrategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gelijke beloningen mannen en vrouwen binnen het Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Doorlichting Shared Service Organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Loopbaansysteem topambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering'

  Te behandelen:

  Loading data