14
jan
Besloten debat
14 januari 2020 12:00
E-mailprocedure

Verzoek tot verplaatsen wetgevingsoverleg op 20 januari 2020

E-mailprocedure: "Verzoek tot verplaatsen wetgevingsoverleg op 20 januari 2020"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Dat betekent dat:
  • het wgo over de Tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging zal plaatsvinden op maandag 3 februari van 14.00 tot 17.00 uur, en
  • het wgo over de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zal plaatsvinden op maandag 20 januari van 14.00 tot 17.00 uur.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Tweede Kamer der Staten-Generaal
  


Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van der Graaf (ChristenUnie-fractie) tot het verplaatsen van het wetgevingsoverleg over de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging, op dit moment gepland in combinatie met het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen op 20 januari 2019 van 11.00 tot 17.00 uur.
 
Het wetgevingsoverleg kan worden verplaatst naar maandag 3 februari 2019 van 11.00 tot 17.00 uur. Daarna zijn er geen mogelijkheden meer tot aan het krokusreces dit wgo in te plannen.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 14 januari om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Fritschij, S.
Verzonden: donderdag 9 januari 2020 19:02
Aan: Commissie J&V
CC: Graaf van der, S.
Onderwerp: Verzoek tot verplaatsen behandeling Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
 
Beste griffie,
 
Het lid Van der Graaf wil graag de commissie het voorstel doen om het onderdeel Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging van het WGO van 20 januari naar een later moment te verplaatsen en dit op korte termijn in te plannen. In verband met het bijwonen van een herdenking in Auschwitz is zij op 20 januari verhinderd.
 
Met vriendelijke groet,
Simon Fritschij
Beleidsmedewerker J&V, BZK en EZ(K)
Fractie ChristenUnie

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek tot verplaatsen wetgevingsoverleg 20 januari 2020 op 14 januari 2020

Agendapunten