Wetgevingsoverleg

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491)

Wetgevingsoverleg: "Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491) (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie wetgevingsoverleg Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (34491) op 20 januari 2020
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 januari 2020, over wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

Te behandelen: