Algemeen overleg : Zorgfraude/Governance in de Zorgsector

De vergadering is geweest

19 februari 2020
14:00 - 19:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd maximaal 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • B.J. Bruins
  minister voor Medische Zorg

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • C.A. Jansen (PVV)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • J.W.M. Kerstens (PvdA)
 • L. Sazias (50PLUS)
 • C.G. van der Staaij (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Zorgfraude

 2. 2

  Aanpak Rechtmatige Zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Signalering 2017 over onderzoeken naar zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Programmaplan Rechtmatige Zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapportage Signalen Zorgfraude 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eerste Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezicht bij de subsidieregeling abortusklinieken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapportage Signalen zorgfraude 2018 en Jaarbeeld Informatie Knooppunt Zorgfraude 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tweede voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van VerbeekdeCaluwé Advocaten inzake de vastgoedconstructies en dienstenconstructie bij de Seizoenen BV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Maatregelen om te bevorderen dat geld dat bedoeld is voor de zorg daadwerkelijk wordt besteed aan zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op het verzoek van het lid Slootweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 juni 2019, over het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit thuiszorg’ (Trouw, 6 juni 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inhoudelijke reactie op de signaleringsbrief 2019 van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Analyse lijst 'zorgcowboys'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over het OM seponeert onderzoek naar abortusklinieken CASA

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Onderaannemerschap en franchiseconstructies naar aanleiding van de plenaire behandeling van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34767) en Aanpassingswet Wtza (AWtza) (Kamerstuk 34768)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Governance in de Zorgsector

 19. 19

  Ontwikkelingen fusietoezicht in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over nader onderzoek winstuitkering door zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken staatssteuntoetsing

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK Verantwoordingsjaar 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie Nederlandse Zorgautoriteit 2014-2017

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport “Hospital Competition in the Netherlands: An Empirical Investigation” van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken Laurentius Ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over de marktwerking in de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Investeringsmogelijkheden voor zorgaanbieders en het bevorderen van kwaliteit en een transparante, integere en professionele bedrijfsvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie toezicht Careyn

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Doorontwikkeling Beleid rond zorgaanbieders in financiële problemen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van VerbeekdeCaluwé Advocaten inzake de vastgoedconstructies en dienstenconstructie bij de Seizoenen BV

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van het lid Slootweg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 juni 2019, over het bericht ‘Miljoenen weggesluisd uit thuiszorg’ (Trouw, 6 juni 2019)

  Te behandelen:

  Loading data