Algemeen overleg

Zorgfraude/Governance in de Zorgsector

Algemeen overleg: "Zorgfraude/Governance in de Zorgsector"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie algemeen overleg Zorgfraude/Governance in de Zorgsector - 19 februari 2020; agendapunt toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 februari 2020, over zorgfraude/Governance in de Zorgsector

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Zorgfraude
9
Reactie op verzoek commissie om aan te geven wat de gevolgen zijn van de intrekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Te behandelen:

17
18
Governance in de Zorgsector
25
Reactie op verzoek commissie inzake het rapport “Hospital Competition in the Netherlands: An Empirical Investigation” van de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument & Markt

Te behandelen: