Algemeen overleg : Handelsbevordering (Verplaatst naar nader te bepalen datum in februari)

De vergadering is verplaatst

3 december 2019
17:00 - 19:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
AO wordt verplaatst naar een nader te bepalen datum in februari.

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • S.A.M. Kaag
    minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking