Algemeen overleg

JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Algemeen overleg: "JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 maart 2020
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2020, over de JBZ-Raad in Brussel 12-13 maart 2020 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten