04
mrt
Live debat
Vanaf 10:00
Algemeen overleg

Belastingdienst

Algemeen overleg: "Belastingdienst"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie AO Belastingdienst

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*
3
De nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen over de tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019
5
De nog te ontvangen antwoorden op de feitelijke vragen over het Jaarplan 2020 Belastingdienst
6
Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

Te behandelen:

8
Afschrift reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters m.b.t. de besteding van de VJN gelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

Te behandelen:

10
Antwoord op de vervolgvragen van het lid Leijten, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Belastingdienst van 25 september 2019, over welke externe adviezen de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren

Te behandelen:

Gerelateerde zaken