Algemeen overleg : Belastingdienst

De vergadering is geweest

4 maart 2020
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • J.A. Vijlbrief
  staatssecretaris van Financiën
 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Financiën

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • S.P.R.A. van Weyenberg (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • F. Azarkan (DENK)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • C. Stoffer (SGP)
 • G.J.P. van Otterloo (50PLUS)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  *Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*

 2. 2

  Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording vragen commissie over de tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019 (Kamerstuk 31066-533)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarplan 2020 Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarplan 2020 Belastingdienst (Kamerstuk 31066-539)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Datagedreven selectie van aangiften door de Belastingdienst"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over rapportages Tijdelijke Commissie Integriteit Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afschrift reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters m.b.t. de besteding van de VJN gelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op brief inzake vermogensrendementsheffing voor letselschadeslachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Antwoord op de vervolgvragen van het lid Leijten, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Belastingdienst van 25 september 2019, over welke externe adviezen de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op verzoek commissie over een conflict met belastingdiensten Nederland-Litouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken van moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 21 januari 2020, over de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken (Kamerstuk 31066-468)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de beveiliging van gegevensuitwisseling met belastingdiensten van andere EU-lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Pilot gegevensuitwisseling ANBI’s

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aangiftecampagne inkomstenbelasting 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak problemen Belastingdienst, Douane en Toeslagen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de eindbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek naar de informatiebeveiliging bij Belastingdienst/Datafundamenten en Analytics (Kamerstuk 32761-150)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over onjuiste informatieverstrekking door de Belastingdienst aan de Nationale ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fraude Signalering Voorziening (FSV) bij de Belastingdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanschafkosten van eHerkenning

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Forfaitaire rendementen box 3

  Te behandelen:

  Loading data