Algemeen overleg

Belastingdienst

Algemeen overleg: "Belastingdienst"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2020, over de Belastingdienst
Convocatie commissieactiviteit
Download Tweede herziene convocatie algemeen overleg Belastingdienst - 4 maart 2020

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
*Indicatieve spreektijd per fractie 5 minuten*
8
Afschrift reactie op het verzoek van de G4 burgemeesters m.b.t. de besteding van de VJN gelden voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit door de Belastingdienst

Te behandelen:

10
Antwoord op de vervolgvragen van het lid Leijten, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Belastingdienst van 25 september 2019, over welke externe adviezen de Belastingdienst de afgelopen vijf jaar heeft laten uitvoeren

Te behandelen:

13
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren

Te behandelen:

19
Antwoorden op vragen commissie over de eindbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek naar de informatiebeveiliging bij Belastingdienst/Datafundamenten en Analytics (Kamerstuk 32761-150)

Te behandelen: