Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tijdstip is gewijzigd naar 10 - 10.45 uur i.v.m. de ambassadeursconferentie)

De vergadering is geweest

30 januari 2020
10:00 - 10:45 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene agenda i.v.m. toegevoegde agendapunten *)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • T. van Gent (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • M.G.W. den Boer (D66)
 • J.C. Sneller (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • T.H.P. Baudet (FVD)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsreactie op het onderzoek over ‘Regels en ruimte – Verkenning Maatwerk in dienstverlening en discretionaire ruimte’

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op het BIT advies programma SAMEN

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Technische briefing over de woningbouwlocatie Valkenburg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) effectiviteitsonderzoek over modificatie Nefit-ketels

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de reactie van Verontruste Erfpachters Amsterdam n.a.v. de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35232-3)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake ‘Onderzoeksrapport Onderbouwing statusrapport Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) -Landelijke Voorziening’ van de Auditdienst Rijk

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509) en op de gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van de leden Peters en Kuzu over het uitwerken van een laatstekanscuratele (Kamerstuk 24515-513)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek om thema’s aan te leveren ten behoeve van de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein


  28, 29 en 30 januari (week 5) 
  - VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12) 
  - VAO Omgevingswet (AO d.d. 15/01) 
  - 34 972 (Wet digitale overheid) 
  - 35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht) 

  Te agenderen debatten
  1. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (24 mei 2018)
  3. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
  16. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
  29. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
  30. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
  35. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
  37. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
   54. Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (28 november 2019)
  65. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
  83. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (3 september 2019)
   89. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)

  Dertigledendebatten

  6. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
  9. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
  33. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
  45. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2018)
 15. 15

  Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  di 04-02-2020 13.30 - 13.45 Petitie Actieagenda 'Technologie voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving'
  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt
  wo 05-02-2020 14.00 - 14.45 Technische briefing Technische briefing over de derde voortgangsrapportage inzake werking van de WIV 2017 door de CTIVD
  wo 05-02-2020 14.45 - 15.30 Technische briefing Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD
  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie
  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35344)
  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Beleidsreactie onderzoeken IV-governance Rijk en besluit toekomst BIT (26643-656)
  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
  do 06-02-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Splitsing van de gemeente Haaren (35345)
  do 06-02-2020 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie
  wo 12-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving
  do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 13-02-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie
  vr 14-02-2020 10.00 - 19.00 Werkbezoek Werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau
  wo 19-02-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Novi
  wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst
  wo 04-03-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders
  do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 05-03-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen
  ma 09-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35232)

  Besluit: de commissie besluit de Technische briefing over het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum door de CTIVD in de openbaarheid te laten plaatsvinden en commissie OCW als volgcommissie toe te voegen.
  Besluit: de commissie besluit te inventariseren wie van de leden zal deelnemen aan het rondetafelgesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie.
  Besluit: de commissie besluit dat de leden binnen de fractie zullen informeren of er leden van andere commissies zijn die willen deelnemen aan het Werkbezoek inzake Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau.
  Besluit: de commissie stemt in met het verzoek van het ministerie om het algemeen overleg Functioneren rijksdienst te verplaatsen naar 12 maart 2020 van 10.00-12.30 uur.
  Besluit: de commissie besluit het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen voor onbepaalde tijd uit te stellen.
 16. 16

  Voortzetting Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie)

  wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking
  ma 16-03-2020 13.30 - 16.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (35178)
  do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht
  do 26-03-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Desinformatie en digitale inmenging
  do 02-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 16-04-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 14-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 28-05-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 11-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 25-06-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA
  do 02-07-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie BIZA 
   
 17. 17

  Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

  Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester
  Algemeen overleg Bevolkingsdaling en krimp
  Algemeen overleg Bouwopgave
  Algemeen overleg Bouwregelgeving
  Algemeen overleg BRP
  Algemeen overleg Digitale overheid (ontvangst van de kabinetsreactie die de Kamer voor 1 april 2020 zal ontvangen)
  Algemeen overleg Financiële verhoudingen (voorjaar 2020)
  Algemeen overleg ICT
  Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Samsom en Segers: “De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur”
  Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)
  Algemeen overleg IVD
  Algemeen overleg Nog te bepalen algemeen overleg (Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)?)
  Algemeen overleg Planning van werkzaamheden (met bewindspersonen)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Positie en (democratische) legitimatie van regionale samenwerkingsverbanden in Nederland
  Algemeen overleg ProDemos
  Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers (Agenderen voor dit algemeen overleg , desgewenst na ontvangst van nadere informatie over de adviescommissie die de minister kennelijk voornemens is in het leven te roepen
  Algemeen overleg Renovatie Binnenhof
  Algemeen overleg Rijkvastgoed
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's (in te plannen in het voorjaar van 2020 en voor het nog te plannen AO Grensoverschrijdende samenwerking)
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied' (de commissie heeft besloten om dit rtg pas in te plannen na ontvangst van de aangekondigde brief van de minister)
  Algemeen overleg Sociaal Domein
  Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions en andere publieke gebouwen (dit rondetafelgesprek is tot nader order uitgesteld totdat het onderzoeksrapport van de OvV over het instorten van het AZ-dak is gepubliceerd)
  Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod
  Algemeen overleg Wet normering topinkomens

  Besluit: de commissie besluit het algemeen overleg ProDemos om te zetten naar een inbreng schriftelijke overleg met een termijn van 2 weken.
 18. 18

  Voorstel rondetafelgesprek lobbyisten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzoek van het lid Koerhuis (VVD) om een technische briefing in te plannen over de Zuidplaspolder in de tweede helft van februari

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Sneller (D66) om een rappel aan de minister BZK over de motie 35300-VII, nr.25 over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties

  Te behandelen:

  Loading data