Algemeen overleg

Kansspelen

Algemeen overleg: "Kansspelen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg over Kansspelen op 27 november 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 november 2019, over Kansspelen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over een reactie op de vier aangenomen moties tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de wet kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996)

Te behandelen: