Algemeen overleg : Kansspelen

De vergadering is geweest

27 november 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Klomp├ęzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S. Dekker
  minister voor Rechtsbescherming

Deelnemers

 • F.W. Futselaar (SP)
 • M. van Nispen (SP)
 • T. van Gent (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • G. Markuszower (PVV)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • C.N. van den Berge (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op Beleids- en wetgevingsbrief Kansspelautoriteit 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Loterijstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpregeling kansspelen op afstand

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over een reactie op de vier aangenomen moties tijdens de behandeling in de Eerste Kamer van de wet kansspelen op afstand (Kamerstuk 33996)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2019, over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken

  Te behandelen:

  Loading data