04
okt
Besloten debat
4 oktober 2019 13:00
E-mailprocedure

Verzoek omzetten algemeen overleg bestuursrecht in schriftelijk overleg

E-mailprocedure: "Verzoek omzetten algemeen overleg bestuursrecht in schriftelijk overleg"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Datum: 4 oktober 2019 om 13:46:23 CEST
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: UITKOMST e-mailprocedure omzetten AO Bestuursrecht in SO
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek wordt gesteund door een meerderheid.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 12:50
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: EMAILPROCEDURE: Omzetten AO Bestuursrecht in SO
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van de leden Van Gent (VVD-fractie) en Van Dam (CDA-fractie) tot omzetting van het algemeen overleg bestuursrecht, gepland op 10 oktober a.s., in een schriftelijk overleg, waarbij u wordt voorgesteld de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg vast te stellen op donderdag 10 oktober a.s. om 14.00 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk morgen, vrijdag 4 oktober 2019, om 13.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

 
Van: Plas van der L.
Verzonden: donderdag 3 oktober 2019 12:21
Aan: Commissie J&V
Onderwerp: EMAILPROCEDURE: Omzetten AO Bestuursrecht in SO
 
Waarde griffie,
 
Graag zou ik namens de VVD en het CDA willen voorstellen om het AO Bestuursrecht van donderdag 10 oktober aanstaande om te zetten in een SO.
Dit i.v.m. de beperkte agenda voor het overleg.
 
Met vriendelijke groet,
L.M. (Lennart) van der Plas
Medewerker Tobias van Gent
VVD-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek omzetten algemeen overleg bestuursrecht in een schriftelijk overleg op 4 oktober 2019

Agendapunten