30
sep
Besloten debat
30 september 2019 10:00
E-mailprocedure

Voorstel van het lid Tellegen (VVD) om annulering AO Donorgegevens kunstmatige bevruchting d.d. 2 oktober 2019

E-mailprocedure: "Voorstel van het lid Tellegen (VVD) om annulering AO Donorgegevens kunstmatige bevruchting d.d. 2 oktober 2019"Deze vergadering is geweest
Geachte (plv.) leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Zie verzoek van het lid Tellegen (VVD) om het algemeen overleg Donorgegevens kunstmatige bevruchting d.d. woensdag 2 oktober 2019 geen doorgang te laten vinden.
 
U wordt verzocht uiterlijk maandag 30 september 2019 om 10.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen (graag Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het verzoek is gehonoreerd.*
 
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
 
 
Met vriendelijke groet,
Henriëtte Krijger
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek van het lid Tellegen (VVD) om het algemeen overleg Donorgegevens kunstmatige bevruchting d.d. woensdag 2 oktober 2019 geen doorgang te laten vinden.

Agendapunten