Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW d.d. 19 februari
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW d.d. 19 februari

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
3
Inventarisatie deelnemers technische briefing advies hoogleraren inzake anticiperend handhaven op Schiphol op 18 maart a.s. van 11.00 tot 12.00 uur

Te behandelen:

30
Stafnotitie Voorstel EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie
35
36
Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

Details

1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
3. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
4. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
6. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19-02-2020
7.
Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
Inbrengdatum ten behoeve van het wetsverslag is vastgesteld op 16-03-2020
8. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen
9. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
Tijdens de volgende procedurevergadering (11-03-2020) wordt de behandeling van dit wetsvoorstel besproken. De Raad van State verzorgt op 18-03-2020 een besloten technische briefing.
 
37
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

Debatten
13. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
60. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
126. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
131. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (minister I&W, minister Milieu en Wonen)
Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
134. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

Dertigledendebatten
11. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
15. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
22. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
25. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
51. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
65. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
69. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
70. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
81. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (minister Milieu en Wonen)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
83. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (minister M&W)
Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
87. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

VAO's/VSO's
VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
VAO PFAS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
38
Geplande commissieactiviteiten

Details

18-02-2020 17.30 - 18.30 Technische briefing Asbeststelsel en certificatie
19-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs*
19-02-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg PFAS
20-02-2020 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Cruise-repair in de Rotterdamse Haven
20-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Plan voor overprogrammering*
20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*
27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020
04-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS*
04-03-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
05-03-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Handhaving in het verkeer
05-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland
09-03-2020 11.00 - 13.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen
09-03-2020 16.30 - 18.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Hoorzitting granuliet in Maasplassen
10-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14
12-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening
19-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Medische keuringen rijgeschiktheid
25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart*
07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
24-06-2020 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fr
39
Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om het algemeen overleg Maritiem te vervroegen naar eind maart (staat nu voor 14 mei 2020)

Te behandelen:

40
Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om in mei 2020 een algemeen overleg Binnenvaart te houden

Te behandelen:

42
Voorstel van het lid Laçin (SP) om het algemeen overleg Spoorordening te voeren na de RvS-briefing en om een rondetafelgesprek te organiseren over het wetsvoorstel omvorming ProRail tot zbo

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Paternotte (D66) om de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Bruins over de introductie van de emissiecomponent in havengelden op luchthavens (Kamerstuk 35300-XII, nr. 36) te betrekken bij de kabinetsreactie op het luchtvaartadvies van de commissie-Remkes

Te behandelen:

44
Voorstel van het lid Laçin (SP) om de bewindspersoon een rappel te sturen over een toelichting op de verschillende rollen van de ACM inzake de acht klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

Details

Na afloop van de procedurevergadering heeft de commissie de volgende brief ontvangen van de minister van Milieu en Wonen die zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 11 maart 2020: Reactie op verzoek commissie over de rol van ACM inzake de klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

Te behandelen:

45
Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om voorafgaand aan het algemeen overleg Maritiem een rondetafelgesprek te houden over de zuidelijke vaarroute (do 12 maart 2020 10-12 uur)

Te behandelen: