Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

De vergadering is geweest

19 februari 2020
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Deelnemers

 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • R.R. van Aalst (PVV)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.L. Postma (CDA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • M.F. Sienot (D66)
 • J.M. van Eijs (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Laçin (SP)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • E.M. van Esch (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Inventarisatie deelnemers aan gesprek met Eurocommissaris Sinkevicius (Milieu en Oceanen) op 19 maart a.s. van 18.00 tot 19.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Inventarisatie deelnemers technische briefing advies hoogleraren inzake anticiperend handhaven op Schiphol op 18 maart a.s. van 11.00 tot 12.00 uur

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag met Koeweit inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gewijzigde bijlagen bij het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voornemen tot het sluiten van het Verdrag met de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorhang Gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindevaluatie grootprojectstatus HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Internetconsultatie ontwerpbesluit helmplicht snorfiets

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Marktconformiteitsonderzoek en doorontwikkeling Prestatiegericht Onderhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering amendement betere internetverbinding in de trein

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen voortgangsrapportage PHS eerste helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Reactie op motie toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Agendapunten die op het geannuleerde AO Mobiliteitsfonds stonden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Nadere informatie over het onderzoek naar het ongeval van een Boeing 737-800 bij Schiphol in 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Derde voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken projectspecifieke stikstofonderzoek van Luchthaven Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstelbrief inzake verslag schriftelijk overleg Verkeersverdelingsregel Schiphol-Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Schade aan stuw in Linne door storm

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Herstelwerkzaamheden aan de stuw Linne

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van twee brieven over Tata Steel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Resultaten toezicht doelmatigheid drinkwaterbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nulmeting en monitoring Plastic Pact NL

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatie over Chemische Stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op de motie van het lid Paternotte c.s. over veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot de uitbraak van het Coronavirus in China en de luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen over tijdelijk handelingskader PFAS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Voortgang van de aanpak van PFAS in de bodem (grond en baggerspecie)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting begrotingsartikel 23, taken meteorologie en seismologie (Kamerstuk 32861-56)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Overzicht van aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde begrotingswetten)

  1. Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)
  Op 30-05-2013 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een nader wetsverslag verzonden, op 19-10-2015 hebben de Staten van Aruba inbreng verzonden ten behoeve van een wetsverslag
  2. Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-11-2017, 34836
  Op 17-01-2018 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van een wetsverslag verzonden
  3. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende afvalstoffen, ingediend op 30-08-2019, 35267
  Op 18-12-2019 aangemeld voor plenaire behandeling
  4. Wijziging van de Wegenverkeerswet en Wet rijonderricht motorrijtuigen i.v.m. niet meer opleggen alcoholslotprogramma, ingediend op 27-09-2019, 35293
  Op 12-11-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  4. Verzamelwet IenW 2019, ingediend op 25-10-2019, 35319
  Op 03-12-2019 heeft de Kamer de inbreng ten behoeve van het wetsverslag verzonden
  6. Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs, ingediend op 07-01-2020, 35372
  Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op 19-02-2020
  7.
  Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen, ingediend op 08-02-2020, 35391-(R2144)
  Inbrengdatum ten behoeve van het wetsverslag is vastgesteld op 16-03-2020
  8. Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386
  Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen
  9. Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2019, 35396
  Tijdens de volgende procedurevergadering (11-03-2020) wordt de behandeling van dit wetsvoorstel besproken. De Raad van State verzorgt op 18-03-2020 een besloten technische briefing.
   
 36. 36

  Nog te plannen plenaire activiteiten

  Debatten
  13. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
  60. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019
  126. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020
  131. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (minister I&W, minister Milieu en Wonen)
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  134. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (minister I&W en LNV)
  Aangevraagd door het lid De Groot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

  Dertigledendebatten
  11. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019
  15. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019
  22. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (minister I&W, minister EZK)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 12 februari 2019
  25. Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister I&W, minister VWS)
  Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (lid Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019
  51. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (minister I&W, minister LNV)
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 25 juni 2019
  65. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019
  69. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019
  70. Dertigledendebat over de hoorzitting inzake de implicaties van de PAS-uitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Köger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019
  81. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (minister Milieu en Wonen)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020
  83. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (minister M&W)
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020
  87. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (minister I&W)
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 februari 2020

  VAO's/VSO's
  VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Laçin (SP)
  VAO Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Postma (CDA)
  VAO PFAS, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)
 37. 37

  Geplande commissieactiviteiten

  18-02-2020 17.30 - 18.30 Technische briefing Asbeststelsel en certificatie
  19-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wegenverkeerswet vakbekwaamheid wegchauffeurs*
  19-02-2020 13.00 - 16.00 Algemeen overleg PFAS
  20-02-2020 10.00 - 12.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Cruise-repair in de Rotterdamse Haven
  20-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Plan voor overprogrammering*
  20-02-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad (maritieme zaken) 10-11 maart 2020*
  27-02-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 5 maart 2020
  04-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor, spoorveiligheid en ERTMS*
  04-03-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Vliegveiligheid
  05-03-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Handhaving in het verkeer
  05-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland
  09-03-2020 11.00 - 13.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek granuliet in Maasplassen
  09-03-2020 16.30 - 18.30 Hoorzitting / rondetafelgesprek Hoorzitting granuliet in Maasplassen
  10-03-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerp-Structuurvisie A4 Burgerveen-N14
  12-03-2020 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Spoorordening
  19-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Medische keuringen rijgeschiktheid
  25-03-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi
  26-03-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Luchtvaart*
  07-04-2020 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad 21 - 22 april 2020*
  15-04-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verduurzaming luchtvaart
  16-04-2020 13.00 - 17.00 Algemeen overleg Circulaire economie
  22-04-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
  13-05-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
  14-05-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Maritiem
  27-05-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 4 juni 2020*
  28-05-2020 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  10-06-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 22 juni 2020*
  17-06-2020 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Nucleaire veiligheid
  18-06-2020 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Water*
  18-06-2020 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS
  24-06-2020 14.30 - 17.30 Wetgevingsoverleg Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat*
  *Ten behoeve van deze activiteit is/zal een stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fr
 38. 38

  Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om het algemeen overleg Maritiem te vervroegen naar eind maart (staat nu voor 14 mei 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om in mei 2020 een algemeen overleg Binnenvaart te houden

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Van Raan (PvdD) om brief over bericht dat zestien vliegtuigen konden landen op gesloten landingsbaan Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om het algemeen overleg Spoorordening te voeren na de RvS-briefing en om een rondetafelgesprek te organiseren over het wetsvoorstel omvorming ProRail tot zbo

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Paternotte (D66) om de uitvoering van de motie van de leden Paternotte en Bruins over de introductie van de emissiecomponent in havengelden op luchthavens (Kamerstuk 35300-XII, nr. 36) te betrekken bij de kabinetsreactie op het luchtvaartadvies van de commissie-Remkes

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voorstel van het lid Laçin (SP) om de bewindspersoon een rappel te sturen over een toelichting op de verschillende rollen van de ACM inzake de acht klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

  Na afloop van de procedurevergadering heeft de commissie de volgende brief ontvangen van de minister van Milieu en Wonen die zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van 11 maart 2020: Reactie op verzoek commissie over de rol van ACM inzake de klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Voorstel van de leden Van der Graaf (CU), Postma (CDA), Sienot (D66), Kröger (GL), Laçin (SP), Gijs van Dijk (PvdA) en Van Esch (PvdD) om voorafgaand aan het algemeen overleg Maritiem een rondetafelgesprek te houden over de zuidelijke vaarroute (do 12 maart 2020 10-12 uur)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 1 van het rondetafelgesprek Cruise-repair

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van het lid Kröger (GL) voor het toevoegen van een genodigde aan blok 3 van het rondetafelgesprek Granuliet in Maasplassen

  Te behandelen:

  Loading data