24
sep
Besloten debat
24 september 2019 12:00
E-mailprocedure

Verzoek aanwezigheid staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat bij AO jaarwisseling

E-mailprocedure: "Verzoek aanwezigheid staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat bij AO jaarwisseling"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 16:24
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: NADERE Uitkomst e-mailprocedure verzoek aanwezigheid staatssecretaris I&W bij AO jaarwisseling
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Navraag leert dat de staatssecretaris van I&W vanwege buitenlandverplichtingen niet in de gelegenheid is deel te nemen aan het algemeen overleg over de jaarwisseling op donderdag 3 oktober van 13.15 tot 16.15 uur.
 
Gelet op de ontvangen reacties, inclusief de nagekomen reacties, deel ik u mede dat het verzoek niet door een meerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
griffier vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: dinsdag 24 september 2019 13:32
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: Uitkomst e-mailprocedure verzoek aanwezigheid staatssecretaris I&W bij AO jaarwisseling
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Gelet op de ontvangen reacties deel ik u mee dat het verzoek niet door een meerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje Burger 
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Van: Commissie J&V
Verzonden: maandag 23 september 2019 09:34
Aan: GC-Commissie-J&V
Onderwerp: J&V: E-mailprocedure verzoek aanwezigheid staatssecretaris I&W bij AO jaarwisseling
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Van Dam (CDA-fractie) om de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat uit te nodigen aanwezig te zijn bij het AO Jaarwisseling, op dit moment gepland op donderdag 3 oktober van 13.15 tot 16.15 uur.
 
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 24 september om 12.00 uur kenbaar te maken of u al dan niet instemt met dit verzoek.
 
 
Met vriendelijke groet,
Maartje Burger 
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
 
Van: Dam, van C.
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 18:42
Aan: Commissie J&V
CC: Stokhof, M.
Onderwerp: AO jaarwisseling
 
Geachte griffie,
 
Op 3 oktober staat het AO jaarwisseling gepland. Gelet op de issues die daar aan de orde zijn zou ik dat AO graag in aanwezigheid van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat voeren. Is hier al in voorzien en – zo nee- mag ik u dan bij deze vragen hiertoe een email-procedure te starten. Gelet op de agendadruk wil ik hiervoor niet de PV van komende week afwachten.
 
Met vriendelijke groet,

Chris van Dam
Mr. C.J.L. van Dam MPM - Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Herziene besluitenlijst e-mailprocedure Verzoek aanwezigheid staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat bij AO jaarwisseling op 24 september 2019

Agendapunten