Gesprek

United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

Gesprek: "United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance op 2 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Verzoek OHCHR, namens speciaal VN-rapporteur voor hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens bezoek aan Nederland d.d. 30 september t/m 7 oktober 2019