Algemeen overleg

Herijking ouderschap

Algemeen overleg: "Herijking ouderschap"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Herijking ouderschap op 14 november 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Conceptverslag Herijking ouderschap

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap

Te behandelen: